Wat Stalins tactiek van de verschroeide aarde niet aan mijnen en industrieën vernietigd had, moest met Slavische werkkrachten aan de gang gehouden worden. Lebensraum, or living space, was a policy of the Nazis during WWII to conquer territory in Europe for German use. Dat zouden voornamelijk herenboeren zijn die leiding moesten geven aan slavische horigen die als veronderstelde "Untermenschen" niet eens hoefden te kunnen lezen en schrijven. De Duitse term was oorspronkelijk bedoeld om in de biologie het leefgebied, de habitat, van een soort aan te geven en is eind 19e eeuw overgenomen door geografen die het sociaal darwinisme aanhingen. In general, Hitler agreed with the concept of expansion to allow the German Volk (people) to survive. Find topics of interest and explore encyclopedia content related to those topics, Find articles, photos, maps, films, and more listed alphabetically, Recommended resources and topics if you have limited time to teach about the Holocaust, Explore the ID Cards to learn more about personal experiences during the Holocaust.

Het plan was om voor eind 1941 geheel Europees Rusland, waar het overgrote deel van de Russische bevolking en industrie gevestigd was, tot aan de Oeral te bezetten. However, they mistakenly applied the concept to nation states, contending that, like the species Darwin studied, nations too struggled over resources for survival where only the fittest would win.

Tijdens de Slag om Engeland slaagde dit land er echter in een directe nederlaag te voorkomen en behield de macht over het Britse luchtruim en de omringende zee. ThoughtCo uses cookies to provide you with a great user experience. He and many others at the turn of the century believed that a nation had to be self-sufficient in terms of resources and territory (a concept known as autarky) to protect itself from external threats.

De gecombineerde aanval van beide nieuwe bondgenoten op Polen leidde echter tot de Tweede Wereldoorlog, want na het Verdrag van München waren Engeland en Frankrijk niet meer bereid nog verder op Hitlers eisen in te gaan. Omdat er nu geen koloniën of mogelijkheden daartoe meer waren, leek er geen bestaansrecht te zijn voor de Deutsche Kolonialgesellschaft.

Lebensraum (Duits voor leefruimte) is een geopolitiek begrip dat van de jaren 1890 tot 1940 gebruikt werd door etnische Duitsers om de kolonisering van Centraal- en Oost-Europa na te streven. De export stagneerde, de betalingsbalans verslechterde en de voorraad aan buitenlandse valuta werd kritiek laag: het was niet meer mogelijk om voldoende grondstoffen in te kopen. Duitse industriële producten prijsden zichzelf daarmee uit de markt. De kolonisatie door Germaanse (ook Nederlandse en Vlaamse) boeren bleef grotendeels beperkt tot een klein aantal mislukte en amateuristisch opgezette projecten in de westelijke Oekraïne en oostelijk Polen (Zamość). Ironically, during World War I, the German state achieved its goal of conquering Lebensraum in the East, extending German dominance as far east as Minsk and constructing a military dictatorship dedicated to exploiting and altering the landscape. Hitler vowed that Germany would never again be defeated by a lack of resources. We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing Hitler, himself a World War I veteran, recognized the effect that the British naval blockade and materiel shortages at home had had on the home front, weakening morale and increasing civilian suffering. Lebensraum (Duits voor leefruimte) is een geopolitiek begrip dat van de jaren 1890 tot 1940 gebruikt werd door etnische Duitsers om de kolonisering van Centraal- en Oost-Europa na te streven. Jennifer Rosenberg is a historian and writer who specializes in 20th-century history. Maar de Grote Depressie van 1929 veranderde dat eensklaps en stortte Duitsland in een chaos. The Nazi-modified theory of Lebensraum became Germany's foreign policy during the Third Reich. Door toepassing van de tactiek van de Blitzkrieg lukte het Hitler onverwacht om Frankrijk te verslaan tijdens de aanval op de Lage Landen en Frankrijk (operatie Fall Gelb). The concept of Lebensraum—or “living space”—served as a critical component in the Nazi worldview that drove both its military conquests and racial policy.

TTY: 202.488.0406, Teaching Materials on Nazism and Jim Crow, Voices on Antisemitism Podcast: David Pilgrim, Jim Crow Museum, Race and Society in Nazi Germany and the US: From Swastika to Jim Crow, Holocaust Survivors and Victims Resource Center. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 aug 2020 om 16:35.

By stating that the Soviet Union was run by Jews (after the Russian Revolution), Hitler concluded Germany had a right to take Russian land. De belangrijkste inspanningen van Duitsland lagen op dit gebied en verloren al snel hun ideologische lading. In 1901 paste Friedrich Ratzel in zijn boek Lebensraum het begrip toe in de sociale geografie als aanduiding voor het minimale grondgebied dat een volk volgens hem nodig had om in zijn voedsel- en grondstoffenbehoefte te voorzien. The idea of this living space was not solely limited to Germany, nor was it a recent creation. In augustus 1939 leek Hitlers politiek succes te hebben. In het bezette gebied werden inderdaad de meeste Joden en veel communisten en krijgsgevangenen die in Duitse handen vielen vermoord. View the list of all donors. However, the first mention of Lebensraum actually dates back to 1901. De economische opleving eind jaren twintig maakte het streven wat minder actueel. Maar de nieuwe Britse premier Winston Churchill peinsde hier niet over en Hitler besloot Engeland binnen te vallen. Even leek het erop dat het Verenigd Koninkrijk om vrede zou vragen en Duitsland ook toegang zou krijgen tot de Britse koloniën. As one German publication stated in 1916, “we Germanic people build up—create—the Slav broods and dreams—like his earth.”.

In 1926, another important book about Lebensraum was published—Hans Grimm's book Volk ohne Raum ("A People without Space").

De nazi's trokken alle propaganda-registers open en uiteindelijk bracht dit Hitler in 1933 aan de macht. Het succes daarvan bracht Duitsland echter opnieuw in een crisissituatie. Het grootste deel van de bevolking van de steden Leningrad en Charkov stierf de hongerdood. As he wrote in his book, Mein Kampf: However, rather than adding colonies to make Germany larger, Hitler wanted to enlarge Germany within Europe.

The geopolitical concept of Lebensraum (German for "living space") was the idea that land expansion was essential to the survival of a people.

Het expansionistische ideaal leefde ook sterk buiten de Duitse grenzen, zoals in de Duitse Arbeiderspartij van Bohemen. Hitler besloot nu om met de nieuwe methode van de Blitzkrieg de nodige Lebensraum te veroveren in Rusland (wat altijd al zijn hoofddoel was geweest) door een aanval (Operatie Barbarossa) uit te voeren in 1941. The concept of Lebensraum originated with German geographer and ethnographer Friedrich Ratzel (1844–1904), who studied how humans reacted to their environment and were especially interested in human migration. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog verloor Duitsland de veroverde gebieden en nadien raakte het idee in diskrediet. Verschillende nationalistische groeperingen bepleitten hierom openlijk de geopolitieke positie van Duitsland te verbeteren door met militaire middelen de hegemonie te verwerven over heel Oost-Europa als achterland (Hinterland). De verdere plannen die de nazi's voor Europees Rusland hadden na het bezetten daarvan waren volstrekt meedogenloos: in de hele Sovjet-Unie zou men de communistische en joodse elite uitmoorden (waarmee overigens al direct werd begonnen door de beruchte 'Einsatzgruppen' die vlak achter het front de Wehrmacht volgden tijdens Operatie Barbarossa) en vervangen door Duitse kolonisten. De levensstandaard van de Duitse arbeider steeg en daarmee stegen ook de loonkosten. Nederland had na de Tweede Wereldoorlog eveneens een plan om Duits grondgebied in te nemen. work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. Het kreeg onder het nazisme gestalte in het Generalplan Ost.